Muhasebe Müdürü Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü Sınavı Duyurusu
Muhasebe Müdürü Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü Sınavı Duyurusu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı Taşra teşkilatının 3., 4., 5. ve 6. hizmet bölgelerinde bulunan muhasebe birimlerine atanmak üzere 100 adet Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü alımına ilişikin sınavının 04 Şubat 2023 tarihinde Ankara'da yapılacağı Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sayfasında duyurulmuştur.
 
Sınavı Duyurusu   Sınav Başvuru Linki

Sınava katılacak tüm arkadaşlara başarılar diliyor ve sürekli büyüyen ve gelişen memurunsorubankasi.com sınava hazırlık sitemize ücretsiz üye olmaya davet ediyoruz.
 
65750184734 ve 4735 sayılı Kanunlara ilişkin toplam 15 test 190 açıklamalı soruyu ÜCRETSİZ çözmek ve 100 testten oluşan 1.500 soruluk Açıklamalı Soru Bankasına ulaşmak için sitemize üye olabilirsiniz.

Ücretsiz Üye olmak için tıklayınız


 
Sosyal Medyada Biz 
 
MUHASEBE MÜDÜRÜ, SAYMANLIK MÜDÜRÜ VE MALMÜDÜRÜ İLE SAYMANLIK MÜDÜR YARDIMCISI SINAV KONULARI
1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümünde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili hükümler (Güncel Mevzuat)
2- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Güncel Mevzuat) ve İkincil mevzuat
3- 6245 sayılı Harcırah Kanunu (Güncel Mevzuat)
4- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Güncel Mevzuat)
5- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Güncel Mevzuat) 
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Güncel Mevzuat)
7- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu (Güncel Mevzuat)
8- Vergi Kanunları (Genel Hükümler)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, (Güncel Mevzuat)
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (Güncel Mevzuat)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (Güncel Mevzuat)
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, (Güncel Mevzuat)
213 sayılı Vergi Usul Kanunu (Güncel Mevzuat)
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (Güncel Mevzuat) 
9- Sosyal Güvenlik Mevzuatı (Genel Hükümler)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Güncel Mevzuat)
10- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (Güncel Mevzuat)
11- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Güncel Mevzuat)
12- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Güncel Mevzuatve ilgili Yönetmelik (Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
13- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (Güncel Mevzuat)
14- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (Güncel Mevzuat)
15- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Güncel Mevzuat)
16- Taşınır Mal Yönetmeliği (Güncel Mevzuat)

 PDF formatında indirmek için tıklayınız

 
 
Bu sayfa 21.10.2022 tarihinde güncellenmiştir. Bu sayfa 1003 kez görüntülendi.