Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Duyurusu
Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Duyurusu
Gelir İdaresi Başkanlığınca 2.500 (İkibinbeşyüz) adet Gelir Uzmanı kadrosuna atama yapılmak üzere 14 Ocak 2023 tarihinde kurum içi özel sınav yapılacağına ilişkin sınav ilanı yayınladı.

Gelir Uzmanlığı Sınavına hazırlanan tüm arkadaşlara başarılar diliyor ve sürekli büyüyen ve gelişen memurunsorubankasi.com sınava hazırlık web sitemize ücretsiz üye olmaya davet ediyoruz.
 
65750184734 ve 4735 sayılı Kanunlara ilişkin toplam 15 test 190 açıklamalı soruyu ÜCRETSİZ çözmek ve 100 testten oluşan 1.500 soruluk 657 Sayılı Kanun Açıklamalı Soru Bankasına ulaşmak için sitemize üye olabilirsiniz.

Ücretsiz Üye olmak için tıklayınız
 

Sosyal Medyada Biz 

 
GİB DUYURU METNİ
 

Başkanlığımızca Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı ile 2.500 (İkibinbeşyüz) Gelir Uzmanı alınacaktır.

Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Sınav başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.


SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında halen görev yapıyor olmak,
- Sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,
- Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

 
 
 
GELİR UZMANLIĞI SINAVI KONULARI

a) 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin hükümleri (Güncel Mevzuat)
b) 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Gelir İdaresi Başkanlığına ilişkin hükümleri (Güncel Mevzuat)
c) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu  (Güncel Mevzuat)
ç) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Güncel Mevzuat)
d) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (Güncel Mevzuat)
e) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (Güncel Mevzuat)
f) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (Güncel Mevzuat)
g) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu (Güncel Mevzuat)
ğ) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (Güncel Mevzuat)
h) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (Güncel Mevzuat)
ı) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu (Güncel Mevzuat)
i) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (Güncel Mevzuat)
j) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Güncel Mevzuat)
k) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Güncel Mevzuat)
I) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Güncel Mevzuat)
m) 6245 sayılı Harcırah Kanunu (Güncel Mevzuat)
n) Genel Muhasebe
o) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği (Güncel Mevzuat)
ö) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği (Güncel Mevzuat)
p) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi (Güncel Mevzuat)

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alınması zorunludur.
En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Ancak bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

 
 
Sosyal Medyada Biz 
 
Bu sayfa 19.10.2022 tarihinde güncellenmiştir. Bu sayfa 3033 kez görüntülendi.