2022 Yılı H Cetveli
2022 yılında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. madesine göre ödenecek Yurt İçinde Verilecek Gündelik miktarlarını ve 50. maddesine göre Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlara ilişikin "H Cetveli"ni indirmek için tıklayınız.
 
H CETVELİ 
      2022 YILI
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI 
             
             
      GÜNDELİK MİKTARI (TL)
I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)        
             
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları    162,00    
  b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları,        
    Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı,         
    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay,  Danıştay,        
    Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcısı,         
    Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçisi   149,00    
             
B- Memur ve Hizmetlilerden;        
  a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)   129,00    
  b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar   121,00    
  c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar   115,00    
  d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   102,00    
  e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar   100,00    
             
  (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.        
  * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin;
- (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında 17/12/2022 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerinin 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle yeniden belirlenen %180 artırımlı miktarı,
- (d) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında ise 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerinin; görevlendirmenin ilk 10 günü için 7394 sayılı Kanunun geçici 2nci maddesiyle yeniden belirlenen %180 artırımlı miktarı, takipeden 80 günü için %95'i, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %75’i,esas alınır.
       
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)        
             
  50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :        
  a) Kadro derecesi 1-4 olanlar   38,00    
  b) Kadro derecesi 5-15 olanlar   37,00    
             
    Bu tazminattan yararlananlardan;        
             
  1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.        
             
  2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.        
Bu sayfa 27.09.2022 tarihinde güncellenmiştir. Bu sayfa kez görüntülendi.