657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 375 sayılı KHK Değişiklik
Değişiklik yapılan maddeleri ve yapılan değişikliklerin yürürlük tarihini gösterir tabloyu PDF formatında indirmek için tıklayınız.
 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 375 SAYILI KHK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Değişiklik Getiren Mevzuat: 7383 Sayılı Kanun
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarihi: 24.03.2022        Sayısı: 31788
MADDE İLGİLİ MEVZUAT YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONUÇ
11/a Maddesi 657 S.K. Eki I Sayılı Cetvel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Eki (I) sayılı Cetvelin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendine “Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet Akademisi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir. Diyanet Akademisi Başkanının Ek göstergesi 24.03.2022 tarihinden itibaren 6.400 olmuştur.
11/b Maddesi 657 S.K. Eki II Sayılı Cetvel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Eki (II) sayılı Cetvelin “5-Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü” ibaresi “Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî İhtisas Merkezi Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, Kur’an Eğitim Merkezi Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir. - Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî İhtisas Merkezi Müdürü,
- Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü,
- Kur’an Eğitim Merkezi Müdürünün Ek göstergesi 24.03.2022 tarihinden itibaren 3.600 olmuştur.
12/a Maddesi 375 sayılı KHK Eki I Sayılı Cetvel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (I) sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının (6) numaralı bölümü yanda belirtilenn şekilde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
12/b Maddesi 375 sayılı KHK Eki II Sayılı Cetvel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (II) sayılı Cetvelin (4) numaralı sırasına “Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet Akademisi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir. 24.03.2022 tarihinden itibaren Diyanet Akademisi Başkanının;
Ücret göstergesi: 67.300,
Tazminat göstergesi: 37.050
olmuştur.


Bu sayfa 24.03.2022 tarihinde güncellenmiştir. Bu sayfa kez görüntülendi.