657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik
14.02.2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7354 sayılı "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun 8. maddesiyle "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu"nun 152. maddesinde ve Kanun eki I Sayılı Cetvelde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 15.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Değişiklik yapılan maddelerin güncel halini gösterir tabloyu PDF formatında indirmek için tıklayınız.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Eki I SAYILI CETVEL
         
HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLA ÜNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK  GÖSTERGELER
         
SINIFI UNVANI Derece 1/1/1995’den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler 15/1/2023’den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
EÖHS IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI (Değişik: 3/4/1998 - 4359/3 md.)
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;
EÖHS a) (Mülga: 4/6/2010-5984/4 md.)  
EÖHS b) Öğretmen ve diğer personel (7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunun 8. maddesiyle değiştirilmiştir.) 1 3000 3600
EÖHS 2 2200 3000
EÖHS 3 1600 2200
EÖHS 4 1100 1600
EÖHS 5 900 1300
EÖHS 6 800 1150
EÖHS 7 500 950
EÖHS 8 450 850
         
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152. Maddesi
         
B - EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI 15.01.2023 tarihinden itibaren uygulanacak oran
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil (…)(1) olmak üzere)
a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 100 üne,   %100 %100
b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 95 ine,   %95 %95
c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 85 ine,   %85 %85
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Cumhurbaşkanınca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;
a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için % 15 ine,   %15 %15
b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için % 10 una,   %10 %10
(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/2 md.)  Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;
a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,   %40 %120
b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine,   %20 %60


Bu sayfa 15.02.2022 tarihinde güncellenmiştir. Bu sayfa kez görüntülendi.