Hazine ve Maliye Bakanlığı Kanunları
Ücretsiz Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Ücretsiz Test 1
657 S.K. Ücretsiz Test 01
Ücretsiz Test 2
657 S.K. Ücretsiz Test 02
Ücretsiz Test 3
657 S.K. Ücretsiz Test 03
Sizden Gelen Sorular 01
657 S.K. Ücretsiz Test 04
Doğru/Yanlış
657 S.K. Ücretsiz Test
Doğru / Yanlış
Konu Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Test 1.01
Genel Hükümler 01
(Madde.1 - Madde.31)
Test 1.02
Genel Hükümler 02
(Madde.1 - Madde.31)
Test 1.03
Genel Hükümler 03
(Madde.1 - Madde.31)
Test 1.04
Genel Hükümler 04
(Madde.1 - Madde.31)
Test 1.05
Genel Hükümler 05
(Madde.1 - Madde.31)
Ücretsiz Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Ücretsiz Test 1
5018 S.K. Ücretsiz Test 1
Ücretsiz Test 2
5018 S.K. Ücretsiz Test 2
Ücretsiz Test 3
5018 S.K. Ücretsiz Test 3
Ücretsiz Test 4
5018 S.K. Ücretsiz Test 4
Konu Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Test 1.01
[Hazırlanıyor]
Genel Hükümler 01
(Madde 1 - 11)
Test 1.02
[Hazırlanıyor]
Genel Hükümler 02
(Madde 1 - 11)
Test 2.01
[Hazırlanıyor]
Kamu İdare Bütçeleri
Genel Hükümler ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 01

(Madde 12 - 19)
Test 2.02
[Hazırlanıyor]
Kamu İdare Bütçeleri
Genel Hükümler ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 02

(Madde 12 - 19)
Test 3.01
[Hazırlanıyor]
Bütçelerin Uygulama Esasları 01
(Madde 20 - 30)
Ücretsiz Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Test 1
4734 S.K.
Ücretsiz Test 01
Test 2
4734 S.K.
Ücretsiz Test 02
Test 3
4734 S.K.
Ücretsiz Test 03
Test 4
4734 S.K.
Ücretsiz Test 04
Konu Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Test 1.01
Uygulama İlkeleri 01
(Madde.1 - Madde.7)
Test 1.02
Uygulama İlkeleri 02
(Madde.1 - Madde.7)
Test 2.01
İhaleye Katılım Kuralları 01
(Madde.8 - Madde.17)
Test 2.02
İhaleye Katılım Kuralları 02
(Madde.8 - Madde.17)
Test 3.01
İhale Usulleri ve Uygulaması 01
(Madde.18 - Madde.23)
Ücretsiz Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Test 1
4735 S.K. Ücretsiz Test
Test 2
4735 S.K. Ücretsiz Test
Konu Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Test 1
Genel Hükümler 01 (Madde.1 - Madde.7) konularını kapsamaktadır.
Test 2
Sözleşmenin Uygulanması 01 (Madde.8 - Madde.14) konularını kapsamaktadır.
Test 3
Sözleşmenin Devri ve Feshi 01 (Madde.15 - Madde.24) konularını kapsamaktadır.
Test 4
Yasaklar ve Sorumluluklar 01 (Madde.25 - Madde.34) konularını kapsamaktadır.
Test 5
Son hükümler ve Ek maddeler 01 (Madde.35 - Madde.41) konularını kapsamaktadır.