Hazine ve Maliye Bakanlığı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Çözümlü Soru Bankası

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Çözümlü Soru Bankası
(1 yıllık paket)

275.00 ₺
220.00 ₺
Hazine ve Maliye Bakanlığı
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu & 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Çözümlü Soru Bankası


4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Çözümlü Soru Bankası
(1 yıllık paket)
225.00 ₺
150.00 ₺
Hazine ve Maliye Bakanlığı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çözümlü Soru Bankası


5018Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Çözümlü Soru Bankası
(1 yıllık paket)
200.00 ₺
150.00 ₺