Mesafeli Satış Sözleşmesi
Tüm kullanıcılar ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda bu satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
 
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet paketinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 
 
2. SATICI BİLGİLERİ
Unvan : www.memurunsorubankasi.com
Adı soyadı : Aynur KAHRAMAN
Adres : Atilla Mah. 470 Sokak No:1/B Eşrefpaşa- Konak / Izmir
Telefon : 0 232 256 76 06
E-mail : iletisim@memurunsorubankasi.com
MERSİS No : 5379134646800017
 
3. ALICI BİLGİLERİ
www.memurunsorubankasi.com’a üye olan ve buradan herhangi bir hizmet paketi satın alan tüm müşteriler (Bundan sonra alıcı olarak anılacaktır).
 
4. SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ
Hizmet paketinin dijital içeriği, satış bedeli ve ödeme şekli sitede belirtilmiştir. İnternet sitesi üzerinden satışa sunulan dijital içeriklerin Alıcıya satışı ve dijital ortamda teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesidir.
 
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. Alıcı, işbu sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan Alıcı sorumludur. Satıcının bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan Alıcı sorumludur.
5.2. Alıcı, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.3. Alıcı sipariş oluşturduğu andan itibaren kendisine mail, sesli arama veya sms ile geri dönüş yapılabileceğini bilerek belirtmiş olduğu numara ve mail adresini kontrol etmek durumundadır.
5.4. Satın alınan dijital içerik alıcıya elektronik ortamda teslim edilecektir. Alıcı dijital içeriğe kendisi tarafından özel olarak üretilmiş benzersiz şifre ile internet üzerinden siteye giriş yaparak teslim alacaktır.
5.5. İşbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. 
5.6. Alıcı, satın aldığı dijital içeriği kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan Satıcının sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. Alıcı tarafından satın alınan dijital içeriğin tamamı, bir kısmı ve/veya dijital içerikten elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu sözleşme ile satın aldığı dijital içeriği yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcıya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcıya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcının söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
5.8. Alıcı, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile İnternet Sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9. Satıcı, dijital içeriğin hizmet paketinde belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.
5.10. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcının ürünü teslim etme yükümlülüğü yoktur.
5.11. Alıcı satıcıdan yapacağı alışverişlerde kredi kartı, banka havalesi veya EFT ödeme yöntemlerinden birini kullanabilir. Ödeme yöntemi olarak Banka Havalesi veya EFT seçilmiş fakat bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.
5.12. Sözleşme konusu dijital içeriğe ilişkin Alıcı tarafından banka havalesi veya EFT şeklinde yapılan ödemenin Alıcıya iade edilmesinin gerektiği durumlarda, Alıcı iade işleminin gerçekleştirilebilmesi için kendisine ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde Satıcının elektronik posta adresine göndermeyi ve Satıcı tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.13. Satıcı mücbir sebepler veya teknik sorunlar nedeni ile sözleşme konusu dijital içeriği süresi içinde teslim edemezse, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini isteyebilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, Satıcı en geç 7 (yedi) gün içinde alıcıya ait ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesini sağlar ve yapılan işlemler elektronik posta ile alıcıya bildirilir.
 
6. CAYMA HAKKI
Alıcının cayma hakkının kullanılabilmesi için sözleşme konusu dijital içeriğin kendisine veya belirttiği kişiye tesliminin yapıldığı gün iptal talebini sebebiyle birlikte açıkça satıcıya elektronik posta ile bildirmesi gerekmektedir. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar için cayma hakkı kullanılamaz.
 
7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Bu sayfa 27.02.2021 tarihinde güncellenmiştir.