Site Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi
Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu “Site Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi”ni dikkatlice okuyunuz. 
Bu siteyi ziyaret eden ve/veya ücretsiz veya ücretli üye olan kullanıcılar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
İnternet sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar memurunsorubankasi.com‘a aittir ve onun tarafından işletilir. 
Kullanıcılar, sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabidirler. Sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini kabul ederler.
 
1. TANIMLAR
1.1. Site: memurunsorubankasi.com’ dur.
1.2. Firma: Sitenin ve site içerisinde yer alan tüm bilgi, belge, resim ve diğer içeriğin sahibidir.
1.3. Kullanıcı: Siteyi ziyaret eden, ücretsiz veya ücretli üye olan kişidir.
1.4. Ücretli Üye: Site içerisinde yer alan herhangi bir hizmet paketini elektronik ortamda satın alan kullanıcıdır.
1.5. Dijital İçerik: Bilgisayar programı, uygulama, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veridir.
1.6. Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusudur.
1.7. İndirim Kuponu Kodu: Hizmet satın alan üyelere belirli bir süre geçerliliği olan indirimler sunmak için özel olarak üretilmiş koddur. Bu kod ödeme aşamasında ilgili alanlara girildiğinde tüketicilere anında toplam tutar üzerinden indirimler sağlar.
 
2. SORUMLULUKLAR
2.1. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
2.2. Firma, ücretli üyelik satın alan kullanıcılara satın aldığı hizmeti, aldığı tarihten itibaren teknik arızalar dışında 1 yıl süre ile kesintisiz sunacağını kabul ve taahhüt eder.
2.3. Yürürlükteki mevzuatta herhangi bir değişiklik olması durumunda site içerisinde yer alan soru ve cevaplar firma tarafından en geç 7 gün içerisinde güncellenecektir.
2.4. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
2.5. Kullanıcı adı ve şifresi kişiye özeldir. Bu nedenle, kullanıcı şahsına ait kullanıcı adı ve şifresini başka kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Paylaşıldığının tespit edilmesi halinde kullanıcının üyeliği tek taraflı olarak sonlandırılır. Kullanıcı üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili herhangi bir hak talep edemez.
2.6. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
2.7. Site üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır. 
 
3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
3.1. İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
3.2. Sitede yer alan tüm soru ve içerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları memurunsorubankasi.com ’a aittir. Hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 
4. KİŞİSEL BİLGİLER
4.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermektedir.
4.2. Kullanıcı bilgileri sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılacak ve bir başka kişi veya kuruluşla paylaşılmayacaktır.
4.3. Kişisel Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 
5. KAYIT VE GÜVENLİK
5.1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
5.2. Kullanıcı, istediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Kullanıcı, üyeliğini sonlandırdıktan sonra site ile tüm ilişkisi kesilir.
5.3. Kullanıcı, site üyeliğine ilişkin kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Paylaştığının tespit edilmesi halinde kullanıcının üyeliği tek taraflı olarak sonlandırılacaktır. Kullanıcı, üyeliğin sonlandırılmasından dolayı hiçbir hak talep edemeyecektir.
5.4. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
 
6. MÜCBİR SEBEP
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 
 
7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
 
8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 
9. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firmanın bilinen e-posta adresi (iletisim@memurunsorubankasi.com) ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği e-posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda en geç 7 gün içinde diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu e-posta adresine yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
 
10. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 
11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Bu sayfa 14.02.2021 tarihinde güncellenmiştir.