Süreli Erişim ve Abonelik Sözleşmesi
Bu sözleşme memurunsorubankasi.com internet sayfasında yer alan fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcıya ve/veya üçüncü taraflara ait ve eser korumasına tabi içeriklere ve ürünlere belirli süreliğine erişim ve kullanım kurallarını içermektedir. 
 
Aşağıdaki onay kutusunu onayladığınızda; bu sözleşmeyi okuduğunuzu, kapsamını anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi elektronik ortamda kabul ve beyan ettiğiniz kabul edilmektedir.
 
İşbu Süreli Erişim ve Abonelik Sözleşmesinde mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikler, memurunsorubankasi.com tarafından önceden haber vermeksizin yapılabilecektir. Sözleşmede yapılan değişiklikler memurunsorubankasi.com internet sayfası üzerinden ilan edilen tarihinden itibaren geçerlidir.
 
1. TANIMLAR
1.1. Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. 
1.2. Hizmet Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.
1.3. Site: memurunsorubankasi.com
1.4. Kullanıcı: Siteyi ziyaret eden, ücretsiz veya ücretli üye olan gerçek kişidir.
1.5. Dijital İçerik: Bilgisayar programı, uygulama, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veridir.
1.6. Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusudur.
 
2. SATICI VE HİZMET SAĞLAYICI
(Bundan sonra FİRMA olarak adlandırılacak)
Unvan : memurunsorubankasi.com
Adı soyadı : Aynur KAHRAMAN
Adres : Atilla Mah. 470 Sokak No:1/B Eşrefpaşa- Konak / Izmir
Telefon : 0 232 256 76 06
E-mail : iletisim@memurunsorubankasi.com
MERSİS No : 5379134646800017
 
3. KULLANICI
Adı soyadı :
E-mail :
 
4. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Sözleşmenin konusu memurunsorubankasi.com internet sayfasındaki hizmet paketlerinde belirtilen dijital içeriklere 1 (bir) yıl süreli erişim hakkını satın alan kullanıcıya erişim izni verilmesidir.
 
5. SÖZLEŞME BİLGİLERİ
Sözleşme tarihi : Tüketicinin bu sözleşmeyi, onayladığı tarih
Hizmetin başlama tarihi : Tüketicinin e-mail adresine gönderilen aktivasyon linkinin tıklanarak üyeliğin aktifleştiği tarih
Hizmetin toplam fiyatı : Satın alınan hizmet paketinde belirtilmektedir.
Ek hizmet bedeli : Satın alınan hizmet paketi için ödeme yapılmadıktan sonra kesinlikle ek bir ücret istenmeyecektir.
 
6. MÜCBİR SEBEPLER
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 
 
7. KULLANICI VE FİRMAININ SORUMLULUK VE HAKLARI
7.1. Firma, ücretli üyelik satın alan kullanıcılara satın aldığı hizmeti, aldığı tarihten itibaren teknik arızalar ve mücbir sebepler dışında 1 yıl süre ile kesintisiz sunacağını kabul ve taahhüt eder.
7.2. Site içerisinde yer alan dijital içerikte herhangi bir değişiklik olması durumunda firma en geç 7 gün içerisinde gerekli güncellemeyi yapmayı taahhüt eder.
7.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
7.4. Kullanıcı adı ve şifresi kişiye özeldir. Bu nedenle, kullanıcı şahsına ait kullanıcı adı ve şifresini başka kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Paylaşıldığının tespit edilmesi halinde kullanıcının üyeliği tek taraflı olarak sonlandırılır. Kullanıcı üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili herhangi bir hak talep edemez.
7.5. Kullanıcı, memurunsorubankasi.com’da yer alan içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerikten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, içerik düzenini bozmamayı, herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi taahhüt eder. 
7.6. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
7.7. Site üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır. 
 
8. SÖZLEŞMENİN FESHİ
8.1. Kullanıcının 7. maddede belirtilen sorumluluklarına aykırı davranması durumunda firma herhangi bir tebligat yapma zorunluluğu bulunmadan sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
8.2. Firma 7. Maddede belirtilen yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmek zorundadır. Mücbir sebepler haricinde yerine getirmeme durumunda kullanıcı sözleşmeyi feshetme ve hizmet paketi için ödediği parayı geriye isteme hakkına sahiptir.
 
9. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
 
10. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 
11. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firmanın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği e-posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda en geç 7 gün içinde diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu e-posta adresine yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
 
12. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve e-posta kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 
13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
Bu sayfa 27.02.2021 tarihinde güncellenmiştir.