5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Testleri
Ücretsiz Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Ücretsiz Test 1
5018 S.K. Ücretsiz Test 1
Ücretsiz Test 2
5018 S.K. Ücretsiz Test 2
Ücretsiz Test 3
5018 S.K. Ücretsiz Test 3
Ücretsiz Test 4
5018 S.K. Ücretsiz Test 4
Konu Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Test 1.01
[Hazırlanıyor]
Genel Hükümler 01
(Madde 1 - 11)
Test 1.02
[Hazırlanıyor]
Genel Hükümler 02
(Madde 1 - 11)
Test 2.01
[Hazırlanıyor]
Kamu İdare Bütçeleri
Genel Hükümler ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 01

(Madde 12 - 19)
Test 2.02
[Hazırlanıyor]
Kamu İdare Bütçeleri
Genel Hükümler ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 02

(Madde 12 - 19)
Test 3.01
[Hazırlanıyor]
Bütçelerin Uygulama Esasları 01
(Madde 20 - 30)
Test 3.02
[Hazırlanıyor]
Bütçelerin Uygulama Esasları 02
(Madde 20 - 30)
Test 4.01
[Hazırlanıyor]
Kamu İdare Bütçeleri
Harcama Yapılması, Gelirlerin Toplanması
Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap

01 (Madde 31 - 43
Test 4.02
[Hazırlanıyor]
Kamu İdare Bütçeleri
Harcama Yapılması, Gelirlerin Toplanması
Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap

02
 (Madde 31 - 43)
Test 5.01
[Hazırlanıyor]
Taşınır ve Taşınmazlar 01
(Madde 44 - 48)
Test 5.02
[Hazırlanıyor]
Taşınır ve Taşınmazlar 02
(Madde 44 - 48)
Test 6.01
[Hazırlanıyor]
Kamu Hesapları ve Mali İstatistikler 01
(Madde 49 - 54)
Test 7.01
[Hazırlanıyor]
İç Kontrol Sistemi ve Dış Denetim 01
(Madde 55 - 69)
Test 7.02
[Hazırlanıyor]
İç Kontrol Sistemi ve Dış Denetim 02
(Madde 55 - 69)
Test 8.01
[Hazırlanıyor]
Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
Diğer Hükümler 01

(Madde 70 - 81)
Test 8.02
[Hazırlanıyor]
Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
Diğer Hükümler 02

(Madde 70 - 81)
Karışık Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Test 1
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 1
Test 2
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 2
Test 3
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 3
Test 4
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 4
Test 5
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 5
Test 6
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 6
Test 7
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 7
Test 8
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 8
Test 9
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 9
Test 10
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 10
Muhasebe Uzmanlığı Sınavı
[Hazırlanıyor]
Kurum İçi Muhasebe Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular
(2006-2009-2011 Yılları)