4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Testleri
Ücretsiz Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Test 1
4734 S.K.
Ücretsiz Test 01
Test 2
4734 S.K.
Ücretsiz Test 02
Test 3
4734 S.K.
Ücretsiz Test 03
Test 4
4734 S.K.
Ücretsiz Test 04
Konu Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Test 1.01
Uygulama İlkeleri 01
(Madde.1 - Madde.7)
Test 1.02
Uygulama İlkeleri 02
(Madde.1 - Madde.7)
Test 2.01
İhaleye Katılım Kuralları 01
(Madde.8 - Madde.17)
Test 2.02
İhaleye Katılım Kuralları 02
(Madde.8 - Madde.17)
Test 3.01
İhale Usulleri ve Uygulaması 01
(Madde.18 - Madde.23)
Test 3.02
İhale Usulleri ve Uygulaması 02
(Madde.18 - Madde.23)
Test 4.01
İhale ve Ön Yeterlik İlanı, İhale Dokümanı Verilmesi 01
(Madde.24 - Madde.29)
Test 4.02
İhale ve Ön Yeterlik İlanı, İhale Dokümanı Verilmesi 02
(Madde.24 - Madde.29)
Test 5.01
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması 01
(Madde.30 - Madde.35)
Test 6.01
Tekliflerin Değerlendirilmesi 01
(Madde.36 - Madde.47)
Test 7.01
Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler 01
(Madde.48 - Madde.52)
Test 8.01
Kamu İhale Kurumu
(Madde.53)
Test 9.01
İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme
(Madde.54 - Madde.57)
Test 10.01
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu
(Madde.58 - Madde.61)
Test 11.01
Çeşit ve Son Hükümler
(Madde.62 - Madde.70)
Test 12.01
[Hazırlanıyor]
Ek Maddeler
(Ek madde.1 - Ek madde.11)
Karışık Test (Dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.)
Test 1
Karışık Test 01
Test 2
Karışık Test 02
Test 3
Karışık Test 03
Test 4
Karışık Test 4
Test 5
Karışık Test 05
Test 6
Karışık Test 06
Test 7
Karışık Test 07
Test 8
Karışık Test 08
Test 9
Karışık Test 09
Test 10
Karışık Test 10
Test 11
Karışık Test 11
Test 12
Karışık Test 12
Test 13
Karışık Test 13
Test 14
Karışık Test 14
Test 15
Karışık Test 15
Test 16
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 16
Test 17
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 17
Test 18
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 18
Test 19
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 19
Test 20
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 20
Test 21
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 21
Test 22
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 22
Test 23
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 23
Test 24
[Hazırlanıyor]
Karışık Test 24
Muhasebe Uzmanlığı Sınavı
Kurum İçi Muhasebe Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular
(2006-2009-2011 Yılları)
Defterdarlık Uzmanlığı Sınavı
Kurum İçi Defterdarlık Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular
(2022 Yılı)