Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı 29 Ocak 2023
Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı 29 Ocak 2023
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2.500 adet Defterdarlık Uzmanlığı kadrosuna atama yapılmak üzere 29 Ocak 2023 tarihinde kurum içi özel sınav yapılacağına ilişkin sınav ilanı yayınladı.

Defterdarlık Uzmanlığı Sınavına hazırlanan tüm arkadaşlara başarılar diliyor ve sürekli büyüyen ve gelişen memurunsorubankasi.com sınava hazırlık web sitemize ücretsiz üye olmaya davet ediyoruz.

Ücretsiz Üye olmak için tıklayınız

memurunsorubankasi.com 'a ÜCRETSİZ ÜYE olarak açıklamalı ve çözümlü 190 adet soruyu ÜCRETSİZ çözebilirsiniz.
657 sayılı Kanuna ilişkin   90 soru
5018 
sayılı Kanuna ilişkin 40 soru
4734 sayılı Kanuna ilişkin 40 soru
4735 sayılı Kanuna ilişkin 20 soru

 
Sosyal Medyada Biz 
 
DEFTERDARLIK UZMANLIĞI SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:
Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavına katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapıyor olmak,
c) Yazılı sınav tarihi itibariyle Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı (Başkanlık) kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,
ç) Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
 
 DEFTERDARLIK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 
YAZILI SINAV KONULARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Güncel Mevzuat)
2- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (Güncel Mevzuat)
3- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (Güncel Mevzuat)
4- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (Güncel Mevzuat)
5- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Güncel Mevzuat)
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Güncel Mevzuat)
7- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Güncel Mevzuat) 
8- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (Güncel Mevzuat)
9- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (Güncel Mevzuat) 
10- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, (Güncel Mevzuat)
11- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (Güncel Mevzuat)
12- 6245 sayılı Harcırah Kanunu (Güncel Mevzuat)
13- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin hükümleri (Güncel Mevzuat)
14- 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Güncel Mevzuat)
15- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (Güncel Mevzuat)
16- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (Güncel Mevzuat)

Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alınması zorunludur. En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır.
 
Bu sayfa 26.10.2022 tarihinde güncellenmiştir. Bu sayfa 5688 kez görüntülendi.